RFID กับการ TAG ยางรถยนต์

ในธุรกรรมเกี่ยวกับ RFID นั้นมีการ Tag ยางรถยนต์เพื่อให้สอดคล้องต่อระบบยางในการจัดการผู้ที่ใช้บริการยางรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีโครงข่ายในการจัดลำดับเลือกสรรยางรถยนต์ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท คือ

ในส่วนของยางรถยนต์ ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นมาจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่ได้ซ่อมแผลบาดตำ ปะซ่อมไม่ถูกวิธี แผ่นปะซ่อมหลุดหรือบวมเนื่องจากใช้วัสดุไม่เหมาะสม ถ้าเป็นยางเรเดียลทำไม่ถูกวิธีจะเกิดสนิมลวดเหล็กตามมาอาจทำให้ยางระเบิดได้ง่าย ไม่มีการตรวจลมยาง เติมมากหรือน้อยไปทำให้สิ้นเปลืองถึง 5% และหากทิ้งไว้แก้มยางจะปริแตกเป็นแนวยาวหรือยางฉีกตั้งแต่ด้านใน การประกอบยางผิดวิธี บิดยางมีรอยแยกหรือคดผิดรูปทรง จะทำให้นำยางมาใช้ใหม่อีกไม่ได้ ดอกยางสึกหรอผิดปกติเนื่องจากปัญหาช่วงล่าง ของรถยนต์หรือใช้ยางจนหมดดอก หน้ายางมีการสึกถึงโครงสร้าง

ดังนั้นการบริหารจัดการยางจะเป็นการลดต้นทุนยางรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจัดการทั้งการจัดเก็บสต๊อกยาง มีการหมุนใช้ยาง เก็บประวัติและประเมินผลเป็นระยะๆ ลดปัญหาเสียหายผิดปกติหรือไม่สามารถนำยางไปหล่อดอกใหม่ได้ หากบริหารดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก ในการจัดซื้อยางใหม่น้อยลง ลดการซ่อมบำรุงยาง

ในการบริหารจัดการยาง องค์ประกอบสำคัญที่ต้องทำ คือ เก็บประวัติยาง ตรวจเช็กสภาพโครงสร้าง ตรวจสอบหมายเลขยาง และตรวจสอบความลึกดอกยางทุกเดือน

ส่วนการนำ RFID มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยางนั้น จะช่วยขจัดปัญหาหมายเลขยางเลือนหายหรืออยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น เพิ่มความรวดเร็วในการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล เพิ่มความแม่นยำในการเก็บข้อมูล และลดการจัดเก็บข้อมูลด้วยเอกสาร ซึ่งการติด tag จะต้องมีการติด tag ตัวแรกที่ด้านข้างรถยนต์ก่อน โดยใส่ข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับรถบรรทุก เลขทะเบียนรถ กลุ่มรถ ส่วน tag ที่ติดบริเวณแก้มยางใกล้กับกระทะล้อรถยนต์ก็จะต้องมีการสร้างข้อมูลรายละเอียดของยางก่อนติด มีการทดสอบการอ่านเบื้องต้นก่อนนำไปติดจริง โดยบริเวณล้อหลังคู่ที่อยู่ใกล้กันมาก ควรติด tag คนละด้านของแก้มยางเพื่อป้องกันข้อมูลรบกวนกันในระหว่างตรวจสอบยาง

 

ที่มา : http://www.rfid-asia.com/rfid-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-tag-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *