จำหน่ายระบบเทคโนโลยี RFID  และระบบรักษาความปลอดภัย

 

masstect.com  จำหน่ายระบบและอุปกรณ์อาร์เอฟไอดี รวมทั้งซอฟต์แวร์ งานระบบสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเก่าเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ไม้กั้นรถยนต์เข้า – ออก มีซอฟแวร์ควบคุม บริการหลังการขายภายใต้บริษัท แมสเทคท์ สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด 

ระบบสแกนหน้าผ่านประตูปีกผี้เสื้อ
ซื้อสินค้า
เครื่องสแกนหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ
ซื้อสินค้า

รับพิมพ์บัตรพลาสติกและบัตรอาร์เอฟไอดี

บัตรพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ตสีที่ได้จะมีสีสันสดใสทนไม่ลอก สั่งผลิตได้