ตัวอย่างการใช้งาน RFID

RFID ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีย่านความถี่ดังนี้

 
125KHz หรือ LF
Tag โดยทั่วไปไม่มีความปลอดภัยเพราะสามารถก็อบปี้ได้
ระยะการอ่านสูงสุด 10เซนติเมตร
อายุการใช้งาน 5ปี

13.56MHz หรือ HF

สามารถเขียนและอ่านข้อมูลลงในบัตรได้
มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
Tag ชนิดนี้ไม่สามารถก็อบปี้ได้
ระยะการอ่านสูงสุด 10 เซนติเมตร
อายุการใช้งานนานถึง 10ปี หรือเขียนข้อมูลลงในบัตร 10,000 ครั้ง
902-928MHzหรือ UHF
สามารถเขียนและอ่านข้อมูลในบัตรได้
ระบบความปลอดภัยตรวจสอบผู้ใช้
Tag ชนิดนี้ไม่สามารถก็อบปี้ได้
ระยะการอ่านไกล 1-10เมตรขึ้นอยู่กับสถานที่การใช้งาน
อายุการใช้งานนานถึง 10 ปี หรือเขียนข้อมูลลงในบัตร 10,000 ครั้ง
 

LF Reader

LF Tag

 

HF Reader

HF Tag

 

UHF Reader

UHF Tag

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *