Blog

RFID MIFARE-มาตราฐาน 13.56.MHZ ISO/IEC 14443A คืออะไร

RFID Mifare เป็นชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า ของ มาตรฐาน RFID แบบหนึ่งของทาง NXP Semiconductor โดยมีมาตราตาม ISO/IEC 14443Type A ซึ่งทำงานอยู่บนความถี่ 13.56MHz (Heigh Frequency :HF) ถูกออกแบบมาให้สามารถอ่าน และเขียนข้อมูลบน หน่วยความจำที่อยู่ในตัวได้ RFID Mifare แบ่งเป็นรุ่นดังนี้ MIFARE Classic เป็นมาตรฐาน Mifare รุ่นแรก ISO/IEC 14443-3 Type A ความจุมีทั้งแบบ 1 K และ 4K, การรับส่งข้อมูลแบบเข้ารหัสกัน แต่ปัจจุบันสามารถ Hack ข้อมูลการสื่อสารที่ส่งหากันได้ สำหรับ NXP ได้ยกเลิกการผลิตรุ่นนี้แล้ว MIFARE Ultralight MIFARE Ultralight C มาตรฐาน ISO/IEC 14443 parts 1-3, Type A เพิ่มเติมความสามารถ ในการป้องกันการทาบซ้อนกัน (anti-collision)มีการใช้ การเข้ารหัสแบบ 3DES ในการสื่อสาร MIFARE DESFire มีการฝังชิบประมวลผล ที่ดีขึ้น เพื่อรองรับการถอดรหัส แบบ AES MIFARE DESFire EV1 เพิ่มเติม การเข้ารหัสแบบ AES เป็นรุ่นที่มีการป้องกันการ Hack ที่ดีขึ้น ...

Read more...

RFID มีความถี่อะไรบ้าง

RFID มีช่วงความถี่ทั้งหมด 4 ช่วงความถี่ต่อไปนี้ Low Frequency หรือที่นิยมเรียกกันว่า LF เป็นความถี่ในช่วง 125 KHz High Frequency หรือที่นิยมเรียกกันว่า HF เป็นความถี่ในช่วง 13.56 MHz Ultra High Frequency หรือที่นิยมเรียกกันว่า UHF เป็นความถี่ในช่วง UHF 902–928MHz Active อยู่ในช่วงความถี่ 2.45GHz ประเภทของ RFID มีดังนี้ LF 125 KHz เป็นความถี่ที่มีการใช้งานทั่วไปในระบบของ RFID มีระยะในการรับส่งข้อมูลใกล้ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างช้า ใช้มากในระบบ Access Control เช่นระบบควบคุมการเปิดปิดประตู หรือระบบคีย์คาร์ด, ระบบลงเวลาทำงาน, บัตรสมาชิก และใช้งานทางด้านปศุสัตว์ ระยะในการอ่าน 10 CM HF 13.56 MHz ใช้มากในงานทางด้านไอที และงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่นใช้งานในบัตรสมาร์ทคาร์ดแบบไร้หน้าสัมผัส (Contactless Smart Card) ซึ่งนิยมนำไปใช้เป็นบัตรเงินสด, บัตรเครดิต และบัตรโดยสารรถไฟฟ้า และมีการใช้งานเป็นแท็กตามมาตรฐาน NFC สำหรับโทรศัพท์มือถือ และใช้งานเป็นป้ายสินค้า ระยะในการอ่าน 10 CM UHF 902-928 MHz สามารถใช้งานได้ในระยะที่ไกลกว่าช่วงความถี่อื่น นิยมใช้งานเป็นป้ายสินค้าตามมาตรฐาน EPC ซึ่งถูกกำหนดมาให้ใช้งานแทนระบบบาร์โค้ด ดังนั้นจึงมีการใช้งานกันมากในงานทางด้านคลังสินค้า การผลิต และการจัดจำหน่าย ระยะในการอ่าน 1-10M 2.45GHz (Active) สามารถใช้งานได้ในระยะที่ไกลที่สุด นิยมใช้กับรถยนต์ เช่นแทนการเรียกเก็บเงินการขึ้นทางด่วน ระยะในการอ่าน 1-100M

Read more...

RFID คืออะไร

RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification คือการ ระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ เป็นระบบฉลากที่ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 โดยที่อุปกรณ์ RFID ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นใช้งานเป็นครั้งแรกนั้น เป็นผลงานของ Leon Theremin ซึ่งสร้างให้กับรัฐบาลของประเทศรัสเซียในปี ค.ศ. 1945 ซึ่งอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาในเวลานั้นทำหน้าที่เป็นเครื่องมือดักจับสัญญาณ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวระบุเอกลักษณ์อย่างที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน RFID RFID ใน ปัจจุบันมีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งนำไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือสิ่งของใดๆ สามารถติดตามข้อมลูของวัตถุ 1 ชิ้นว่า คืออะไร ผลิตที่ไหน ใครเป็นผู้ผลิต ผลิตอย่างไร ผลิตวันไหน และเมื่อไหร่ ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกี่ชิ้น และแต่ละชิ้นมาจากที่ไหน รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุนั้นๆ ในปัจจุบันว่าอยู่ส่วนใดในโลก โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการสัมผัส (Contact-Less) หรือต้องเห็นวัตถุนั้นๆ ก่อน ทำงานโดยใช้เครื่องอ่านที่สื่อสารกับป้ายด้วยคลื่นวิทยุในการอ่านและเขียน ข้อมูล หลักการทำงานของ RFID มีด้วยดัน 2 อย่าง 1. ป้าย (Tag, Transponder) ป้าย (Tag, Transponder [transceiver-responder]) ที่ติดสินค้ากันขโมย และตั๋วรถไฟฟ้าที่เป็นเหรียญกลมๆ สิ่งเหล่านี้ก็คือ Tag ซึ่งแท๊กส์ จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณ หรือ ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในแท๊กส์ตอนสนองไปที่ตัวอ่านข้อมูล 2. Reader อุปกรณ์สำหรับอ่าน หรือ เขียนข้อมูลภายในแท็กส์ ลักษณะการทำงานของระบบ RFID หัวใจ ของเทคโนโลยี RFID...

Read more...

ตัวอย่างการใช้งาน

125KHz หรือ LF Tag โดยทั่วไปไม่มีความปลอดภัยเพราะสามารถก็อบปี้ได้ ระยะการอ่านสูงสุด 10เซนติเมตร อายุการใช้งาน 5ปี 13.56MHz หรือ HF สามารถเขียนและอ่านข้อมูลลงในบัตรได้ มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย Tag ชนิดนี้ไม่สามารถก็อบปี้ได้ ระยะการอ่านสูงสุด 10 เซนติเมตร อายุการใช้งานนานถึง 10ปี หรือเขียนข้อมูลลงในบัตร 10,000 ครั้ง 902-928MHzหรือ UHF สามารถเขียนและอ่านข้อมูลในบัตรได้ ระบบความปลอดภัยตรวจสอบผู้ใช้ Tag ชนิดนี้ไม่สามารถก็อบปี้ได้ ระยะการอ่านไกล 1-10เมตรขึ้นอยู่กับสถานที่การใช้งาน อายุการใช้งานนานถึง 10 ปี หรือเขียนข้อมูลลงในบัตร 10,000 ครั้ง LF Reader LF Tag HF Reader HF Tag UHF Reader UHF Tag

Read more...