ตัวอย่างการใช้งาน

RFID ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีย่านความถี่ดังนี้

125KHz หรือ LF

Tag โดยทั่วไปไม่มีความปลอดภัยเพราะสามารถก็อบปี้ได้
ระยะการอ่านสูงสุด 10เซนติเมตร
อายุการใช้งาน 5ปี

13.56MHz หรือ HF

สามารถเขียนและอ่านข้อมูลลงในบัตรได้
มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
Tag ชนิดนี้ไม่สามารถก็อบปี้ได้
ระยะการอ่านสูงสุด 10 เซนติเมตร
อายุการใช้งานนานถึง 10ปี หรือเขียนข้อมูลลงในบัตร 10,000 ครั้ง
902-928MHzหรือ UHF
สามารถเขียนและอ่านข้อมูลในบัตรได้
ระบบความปลอดภัยตรวจสอบผู้ใช้
Tag ชนิดนี้ไม่สามารถก็อบปี้ได้
ระยะการอ่านไกล 1-10เมตรขึ้นอยู่กับสถานที่การใช้งาน
อายุการใช้งานนานถึง 10 ปี หรือเขียนข้อมูลลงในบัตร 10,000 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์ RFID LF

LF READER

LF TAG

ผลิตภัณฑ์ RFID HF

HF READER

HF TAG

ผลิตภัณฑ์ RFID UHF

UHF READER

UFH TAG

Related Posts

Leave a comment